Witamy na stronie Poznańskiej Asocjacji Brydżowej!

Formalne

Poznańska Asocjacja Brydżowa jest stowarzyszeniem wpisanym do ewidencji stowarzyszeń Urzędu Miasta Poznania pod numerem ST 76, o numerze REGON: 634418846 i NIP: 7792198575.

Podstawowe dokumenty organizacyjne:

Komunikaty, protokoły, uchwały

Archiwalne komunikaty

 

Kadencja 2020-2024

Władze PAB w kadencji 2020-2024
  • Zarząd PAB: Marian Wierszycki (prezes); Małgorzata Cieślińska (wiceprezes), Lidia Gapińska (sekretarz), Marcin Bonawenturczak, Piotr Cieśliński, Krzysztof Krause, Andrzej Wachowski (skarbnik)
  • Komisja Rewizyjna: Marek Lis - przewodniczący, Paweł Perz, Marcin Pędziński
Protokoły i uchwały:
 
 
Walne Zebranie Delegatów PAB
  • Uchwała w sprawie zwołania WZD PAB
  •