Witamy na stronie Poznańskiej Asocjacji Brydżowej!

Formalne

Poznańska Asocjacja Brydżowa
61-361 Poznań, Starolęcka 36
NIP: 7792198575   REGON: 634418846

e-mail: biuro@brydz.poznan.pl

Konto: SANTANDER Bank Polska 
96 1090 2590 0000 0001 4747 4547

________________________________________________________________

Poznańska Asocjacja Brydżowa jest stowarzyszeniem wpisanym do ewidencji stowarzyszeń Urzędu Miasta Poznania pod numerem ST 76.

Podstawowe dokumenty organizacyjne:

Komunikaty, protokoły, uchwały

Archiwalne komunikaty

Kadencja 2020-2024