Witamy na stronie Poznańskiej Asocjacji Brydżowej!

Formalne

Poznańska Asocjacja Brydżowa jest stowarzyszeniem wpisanym do ewidencji stowarzyszeń Urzędu Miasta Poznania pod numerem ST 76, o numerze REGON: 634418846 i NIP: 7792198575.

Podstawowe dokumenty organizacyjne:

Komunikaty, protokoły, uchwały

Kadencja 2016-2020

Władze PAB w kadencji 2016-2020
  • Zarząd PAB: Marian Wierszycki (prezes); Krzysztof Krause  (wiceprezes, sekretarz); Andrzej Wachowski (skarbnik) Roman Kujawski; Jan Weber; Kajetan Wroński.
  • Komisja Rewizyjna: Marcin Pędziński - przewodniczący, Marek Janik, Andrzej Richter.

Walne Zebranie Delegatów PAB (sprawozdawczo-wyborcze) 17-03-2020

UWAGA: Dokumenty NIE będą dostarczone delegatom w formie papierowej.

Kadencja 2020-2024