Witamy na stronie Poznańskiej Asocjacji Brydżowej!

Poznańska Asocjacja Brydżowa
60-791 Poznań, Al. Reymonta 35/7
NIP: 7792198575   REGON: 634418846

Konto: VOLKSWAGEN BANK POLSKA SA
85 2130 0004 2001 0236 1012 0001

Sekretariat czynny: wtorek 14-16

e-mail: biuro@brydz.poznan.pl

 


Zarząd PAB zwołuje Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze na wtorek, 1 marca 2016 r., na godz. 16:00 w siedzibie PAB.

Liczby delegatów przysługujących poszczególnym drużynom oraz proponowany porządek obrad określa uchwała Zarządu.


 

Wyniki większości naszych cotygodniowych turniejów w Pajączku!

Luty
13 Turniej w DK Dębina - godz. 10:00
13-14 III liga - 4. Zjazd - Gądki
20 GPW - 10. Memoriał Andrzeja Karwickiego
26-28 I liga - 5. Zjazd - Skorzęcin
26-28 II liga - 5. Zjazd - Wałcz
27 Turniej w DK Stokrotka - godz. 10:00
27-28 III liga - 5. Zjazd - Skorzęcin
Marzec
5 Turniej w DK Stokrotka - godz. 10:00
12 Turniej w DK Dębina - godz. 10:00