Witamy na stronie Poznańskiej Asocjacji Brydżowej!

Poznańska Asocjacja Brydżowa
61-361 Poznań, Starolęcka 36
NIP: 7792198575   REGON: 634418846

Konto: VOLKSWAGEN BANK POLSKA SA
85 2130 0004 2001 0236 1012 0001

e-mail: biuro@brydz.poznan.pl

 


 
__________________________________________________________________
 
Komunikat Wydziału Gier WZBS w sprawie zjazdów.
(Dotyczy PLO-B i III ligi)
Wobec nasilenia sygnalizowanych potrzeb rozegrania po terminie zjazdów Wydział Gier przypomina, że:
12.2. Dopuszcza się (za zgodą kapitanów obydwu drużyn i po powiadomieniu prowadzących rozgrywki przez obie strony (nie dotyczy ewidentnych przypadków losowych) możliwość rozegrania meczów awansem (w przypadku zjazdów – tylko rozpoczynających lub kończących zjazdy).
Ponadto reguluje (punkt 18):
„W wyjątkowych przypadkach losowych usprawiedliwiających w sposób udokumentowany nieobecność drużyny na meczu lub jej spóźnienie – organizator może nakazać rozegranie meczu w innym terminie (organizacja i koszty obciążają drużynę, z której winy nie rozegrano meczu w prawidłowym terminie).”.
 
W związku z powyższym WG informuje, że:
Nie będzie wyrażał zgody na przekładanie terminów meczów zjazdowych na datę późniejszą, niż odbywa się zjazd. Jeśli mecz nie odbędzie się, będzie to rozpatrywane (kwestia walkowerów) osobnym postępowaniem; obejmuje to też przypadki losowe.
__________________________________________________________________

 

Wrzesień
2 PREMIA LATA - CK IOR
6 Turniej Chmielo-Wikliniarski Nowy Tomyśl
7 Dębina - godzina 10.00
8 Connector GPW 2019 - Memoriał Stefana Żuberka - Poznań-Morasko
16 PREMIA SEZONU - CK IOR
19 Mistrzostwa Wielkopolski Par 2019-20 na IMPy -
20-22 Weekend Brydżowy w Zamku w Tucznie
28 Connector GPW 2019 - Pleszew
28 Mistrzostwa Puszczykowa - godzina 10.00
Październik
12 Dębina - godz. 10
13 Connector GPW 2019 - Memoriał Genia Fursa - Koło
26 Dębina - godz. 10
27 Connector GPW 2019 - Memoriał Olka Czwakiela - Poznań
Listopad
9 Dębina - godz. 10
11 Connector GPW 2019 - Gniezno
23 Dębina - godz. 10
30-1.12 Memoriał Irka Nowaka